Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5419
Title Съобщение
Text

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Ремонт, оборудване и обзавеждане на "Дом на традициите" в село Старо Железаре, Община Хисаря".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включитлено в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

СЪобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-11-14 11:11:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
Ремонт Дом на традициите.pdf