Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5398
Title Съобщение програма ВЕИ
Text

Проект

 ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2029 ГОДИНА

 

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-09-13 11:43:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА Хисаря.pdf