Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5384
Title Заповед № РД-05-365 от 2019 г.
Text

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и част от ПИ 1851, отредена за зеленина, кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като заличава УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и образува два нови УПИ ХVIII-1851, за жилищно застрояване и УПИ ХIХ-1851, за жилищно застрояване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 037 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-08-01 15:01:00
Category orders by Obshtina Hisarya
Заповед РД-05-365 от 2019 г..pdf