Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5313
Title Обявление 08-00-10 от 16.01.2019
Text

Община Хисаря уведомява заитересуваните, че е изработен ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 0337 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-01-17 10:05:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 10.pdf