Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5288
Title Обявление 08-00-315 от 21.11.2018 г.
Text

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 104, за УПИ II-898 с басейн, УПИ III-892, УПИ IV-893 и част от алея, и РУП в обхвата по плана на Археологически резерват - Хисаря, община Хисаря, област Пловдивска.

Документът е наличен като прикачен файл.
Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 033762585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2018-11-22 09:43:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 08-00-315 2018.pdf