Bg_flag

:: HOME :: Browse

УВЕДОМЛЕНИЕ

29 March 2018 11:10 , UVEDOMLENIE , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

Уведомление за инвестиционно намерение "Водовземане на минерална вода от Находище "Хисаря" - гр. Хисаря КЕИ "Русалка", за нуждите на баня "Русалка"

View


График

10 November 2017 17:01 , UVEDOMLENIE , пасища, мери и ливади,

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37ж, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ
ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА
НТП – ПАСИЩЕ, МЕРА И ЛИВАДИ
КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА
НАЧАЛЕН
ЧАС
Валентина Гънчевска Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив
Емил Джулев Асеновград с. Добростан 27.11.2017 г. 10:30 часа
Зелиш Аптикадир Асеновград с. Тополово 28.11.2017 г. 10:30 часа
Елена Григорова Асеновград с. Леново 28.11.2017 г. 13:00 часа
Валентина Гънчевска Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив
Петър Райчев „Родопи“ с. Лилково 29.11.2017 г. 10:30 часа
Катя Петковска „Родопи“ с. Ситово 01.12.2017 г. 10:30 часа
Цветелина Граматикова-
Георгиева
Мелиха Юмер
Пенка Петкова
Боряна Скочева Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив
Пенка Ганева Карлово гр. Баня 27.11.2017 г. 10:30 часа
Марин Василев Карлово с. Богдан 27.11.2017 г. 13:00 часа
Милена Христева Карлово с. Васил Левски 27.11.2017 г. 15:00 часа
Карлово гр. Калофер 28.11.2017 г. 10:30 часа
Карлово с. Каравелово 28.11.2017 г. 13:00 часа
Карлово с. Московец 29.11.2017 г. 10:30 часа
Карлово с. Мраченик 29.11.2017 г. 13:00 часа
Карлово с. Розино 30.11.2017 г. 10:30 часа
Сопот с. Сопот 30.11.2017 г. 13:00 часа
Антоанета Арнаудова Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив
Нанко Шейретов Хисаря с. Черничево 27.11.2017 г. 10:30 часа
Катя Попова Хисаря с. Старо Железаре 27.11.2017 г. 13:00 часа
Атанаска Стоилова Хисаря с. Паничери 28.11.2017 г. 10:30 часа
Хисаря с. Старосел 28.11.2017 г. 13:00 часа
Хисаря с. Красново 29.11.2017 г. 10:30 часа
Хисаря с. Кръстевич 29.11.2017 г. 13:00 часа
Хисаря с. Беловица 30.11.2017 г. 10:30 часа
Хисаря гр. Хисаря 30.11.2017 г. 13:00 часа
Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив

View


Удължаване сроковете по тръжната документация

17 July 2017 11:19 , UVEDOMLENIE , Община Хисаря - Видка Кочанкова,

У В Е Д О М Л Е Н И Е

За удължаване сроковете по тръжната документация за провеждане на публични оповестени търгове в Община Хисаря за отдаване под наем на метален павилион – ПИ 220 гр.Хисаря, отдаване под наем на земеделски имот № 042122 с.Беловица, продажба на УПИ І – Туристически дом на БПС, кв.1а гр.Хисаря, УПИ  І  - фурна, кв.57 с.Красново.

С настоящето Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-05-360/14.04.2017г.се удължава срока по провеждане на публични оповестени търгове  с предмет: отдаване под наем на метален павилион – ПИ 220 гр.Хисаря, отдаване под наем на земеделски имот № 042122 с.Беловица, продажба на УПИ І – Туристически дом на БПС, кв.1а гр.Хисаря, УПИ І - фурна, кв.57документация и подаване на заявление за участие:

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка . Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламентаЗаявления за участие се подават  в Информационнияцентър до 17.00 часа на деня предхождащ търговете с.Красново, като се обявява нова дата за провеждане на търга 03.08.2017г.

Срокове и начин за получаване на тръжна

В случай, че търговете не се проведат на посочената дата, втори търгове да се проведат на 10.08.2017г.на същото място и час.

 

 

View


3 results