En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 95
Наименование Решение № ПВ -112 ПР/2009 на РИОСВ
Текст

 

СЪОБЩЕНИЕ 08-00-117/13.07.2009 г.                  Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 113 -  ПР/2009 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на Апарт хотел с 45 апартамента” с местоположение имот № 129099 на площ 3,939 дка в землище с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив с възложител „Старосел инвест груп” ООД с.Старосел.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 113 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.
Име В.Богунска
Телефон 0337 62180
Емайл obhisar@hisar.bg
Създадено на 2009-07-13 03:19:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ