En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5426
Наименование Съобщение
Текст

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че "Берже Тракия" ЕООД е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)-"Дестилерия за етерично маслени култури" в ПИ 299011 - УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на с. Старосел, местост "Кошовица", община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 06.12.2019г. до 20.12.2019г. включителнов Общинска администрация гр. Хисаря.

  ---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-12-06 15:05:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Берже Тракия ЕООД.pdf