En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5420
Наименование Съобщение
Текст

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „АРКАДИЯ АГРО” ООД за „Изграждане на свинеферма” в ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039063, ПИ 039054, местност „Стопански двор”, село Беловица, общ. Хисаря.. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.


Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 21.11.2019 г. до 05.12.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------------- 

Съобщението и информация по Приложетние № 2 От НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-11-21 17:08:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Изграждане на свинеферма.pdf