En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5418
Наименование Съобщение
Текст

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня"  гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-11-14 11:01:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Изграждане на сух фонтан.pdf