En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5415
Наименование Съобщение
Текст

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.219г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г. на „ГАП-07” ЕООД, ЕИК 160100839, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, село Войводиново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 Б.

 Изменения и/или допълнения на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г.  са описани в приложено Решение № 09-ДО-1122-01/29.10.2019г.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 ---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF.

Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-11-12 10:37:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
ГАП-07 ЕООД.pdf