En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5395
Наименование Решение № 809 от 2019 на ОбС Хисаря
Текст

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за № 088026,  „Стопански двор” в м. „Кв. Веригово”, по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря,Област Пловдив като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва), с ново нискоетажно свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-08-30 09:20:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Решение 809 от 2019 г..pdf