En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5392
Наименование Заповед № РД-05-478 от 2019 г.
Текст

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-7 и УПИ IV-7,8 (ПИ 7), кв. 1 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на УПИ III-7, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 7.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-08-30 09:06:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-478 от 2019 г..pdf