En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5379
Наименование Заповед № РД-05-347 от 2019 г.
Текст Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като:

- Заличава УПИ V-707 и образува един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня;

- Измененя уличната регулация към улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-тупик по имотните граници между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър;

- Заличава УПИ XV-585 и VII-586 и образува УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразуваната улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-07-05 17:20:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед № РД-05-347 от 2019 г..pdf