En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5374
Наименование Заповед № РД-05-314 от 2019 г.
Текст

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ VIII-240 и УПИ XIII-240, кв. 36 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на УПИ VIII-240 и УПИ XIII-240 и образуване на един урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-240, за автосервиз, автомивка, автосалон, вулканизатор, офиси, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-06-28 17:58:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-314 от 2019 г..pdf