En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5373
Наименование Заповед № РД-05-313 от 2019 г.
Текст

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-държ., кв. 9 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ VI-държ. и образуване на УПИ УПИ VI-129, за складови дейности (за съхранение на непреработена продукция – плодове и зеленчуци), с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-06-28 17:53:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-313 от 2019 г..pdf