En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5370
Наименование Заповед № РД-05-294 от 2019 г.
Текст

Разрешено поучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ 016001-I-за туристическа база, м. „Белото камене”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 016001-I-за туристическа база и образува три нови урегулирани поземлени имота: УПИ 016023-I-за жилищно застрояване, УПИ 016022-III-за жилищно застрояване и УПИ 016021-IV-за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване за трите новообразувани урегулирани поземлени имота с  градоустройствени показатели за зона Жм – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, Кинт. до 1,2 и озеленяване мин. 40 %.  Заоведта е налична като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-06-28 17:45:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-294 от 2019 г..pdf