En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5369
Наименование Заповед № РД-05-311 от 2019 г.
Текст

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III-141073, за ваканционно селище, м. „Пловдивски път – 03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на  УПИ III-141073, за ваканционно селище и образуване на нов УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, градоустройствените показатели за зона Ок, със свободно нискоетажно застрояване, Н до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, озеленяване мин. 50 %, Кинт 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-06-28 17:08:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-311 от 2019 г..pdf