En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5357
Наименование Съобщение
Текст

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Хисаря”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 17.06.2019 г. до 01.07.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

 

Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/ 6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-06-18 08:43:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Съобщение ТИЦ.pdf