En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5356
Наименование Заповед № РД-05-229 от 2019 г.
Текст

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-49 и УПИ ХVIII-49, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на нови УПИ ХIХ-3108 и УПИ ХVIII-3108.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 037 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-06-10 17:11:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
ЗАПОВЕД РД-05-229 ОТ 2019 Г..pdf