En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5355
Наименование ТЪРГ на 27.06.2019 година от 13.30 часа
Текст

 

ОБЩИНА ХИСАРЯ

ще проведе  на 27.06.2019 година от 13.30 часа

в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за комплексно отдаване под наем на 5 броя имоти с нтп - ниви в масив 58, местност „Еленкини ниви”,  землище с. Беловица с обща площ 28.354 дка. за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2019г., както следва:

--------------------------------------------

Имот № 058 006 , площ  2.992 дка.

нтп – из. нива, IХ кат.,

Имот № 058 012, площ   4.811 дка.

нтп – нива, IХ кат.,

Имот № 058 023 , площ 13.041 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 037, площ   4.719 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 059 , площ   2.791 дка,

 нтп – нива, V кат

 Повече информация  можете да видите във файла приложен към обявата

Url obqvi.hisar.bg
Име николай сакутов
Телефон 0896672425
Емайл obhisarya@hisar.bg
Създадено на 2019-06-10 11:49:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
targ10062019.pdf