En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5354
Наименование Заповед № РД-05-237 от 2019 г.
Текст

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ V-707, и образуване на един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707 и нова улица тупик кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, заличаване на УПИ XV-585 и VII-586 и образуване на УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразувана улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър, с градоустройствени показатели за зона Жм.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-05-16 16:17:00
КАТЕГОРИИ ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Заповед РД-05-237 от 2019 г..pdf