En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5351
Наименование Съобщение
Текст
Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, за инвестиционно предложение за "Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 
Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-05-03 16:33:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Подмяна на главен водопровд - с. Черничево.pdf