En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5309
Наименование Заповед №РД-05-702/27.12.2018г.
Текст
 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 
Име отдел ИКСМДТ
Телефон 0337/2034
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-12-28 15:54:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповед № РЗ-05-702.pdf