En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5305
Наименование ЗАПОВЕД РД-05-690/14.12.2018г.
Текст

 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 
 
 
 
 
 
Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-12-14 11:53:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
РД-05-690.pdf