En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5300
Наименование ОБЯВА
Текст

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 27.12.2018г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”ГенералГурко” № 14 публичен явен търг за продажба на:

 

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

Начален час

1.

УПИ VIII-357, кв.7 поКРП

На село Красново

800.00 кв.м.

5 040.00 лева с ДДС

13.00 ч

2.

УПИ XIII-д, кв.20

по КРП на село Беловица

750.00 кв.м.

4 920.00 лева с ДДС

13.20 ч

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обекта до 12.00 часа на деня предхождащ търга.Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търга. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търга не се проведе, втори търг ще се проведе на 03.01.2019 г. на същото място и час.

 

 

 

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-12-07 08:40:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповед РД-05-672 06.12.18г..pdf