En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5288
Наименование Обявление 08-00-315 от 21.11.2018 г.
Текст

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 104, за УПИ II-898 с басейн, УПИ III-892, УПИ IV-893 и част от алея, и РУП в обхвата по плана на Археологически резерват - Хисаря, община Хисаря, област Пловдивска.

Документът е наличен като прикачен файл.
Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 033762585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2018-11-22 09:43:00
КАТЕГОРИИ ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Обявление 08-00-315 2018.pdf