En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5279
Наименование ОБЯВА
Текст


           Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯще проведе на 01.11.2018 г.в залата на Общинска администрация Хисаря бул.”Генерал Гурко” № 14

от 13.30 часапубличен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

местонахождение и вид на имота, предмет на търга

площ кв.м.

Начална  цена в

лева

месечно без ДДС

предназначение

1.

Село Красново –кафене на първи /партерен/ етаж вчиталище

82.00

 

172.00

 

Кафе - аперитив

 

от 14.00 часа публичен явен търг за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

1

ПИ № 1591, кв.70

по КРП гр. Хисаря, кв. Момина баня

827.00

33 080.00 без ДДС

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка .Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 08.11.2018г. на същото място и час.

 

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62034
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-10-15 10:17:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповед 576.pdf

Заповед 577.pdf