En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5276
Наименование ОБЯВА
Текст

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:

ГР. ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

ЗАПОВЕДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

 

Име ОСЗ-ХИСАРЯ
Телефон 0337/6 2446
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-10-11 14:27:00
КАТЕГОРИИ ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Malo_Krushevo.pdf

Matenica.pdf

Michilci.pdf

Novo_Jelezare.pdf

Paniceri.pdf