En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5251
Наименование Заповед № РД-05-378
Текст

ПУЗа одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-Кметство, поща и културен дом, и площадно пространство между улици с о.т. 84-85-86-87-88-89, квартали 24, 25, 36, 37, 38 и 39 по плана на с. Красново, за изменение на границите на УПИ IV-Кметство, поща и културен дом и образуване на УПИ Х–за площад, кв. 24 със смесена централна зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2018-08-07 17:25:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповед РД-05-178.pdf