En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5250
Наименование Решение № 590 на ОбС Хисаря
Текст

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2018-08-07 16:27:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Решение 590.pdf