En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5226
Наименование Решение № 530 на ОбС Хисаря
Текст За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе и сервитут на кабел 20KV за обект в ПИ 533041, местност “Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря, преминаващ през имоти №№ 000982 – полски път, 000984 – полски път, 000985 – напоителен канал, 001005 – полски път, и имот № 533041 – нива.
Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2018-07-04 16:40:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Решение 530.pdf