En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5215
Наименование ОБЯВА
Текст

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 527/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на 19.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 годинина:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

кв.м

 

Начална тръжна

цена без ДДС в лева/месец

         дейност

1.

Баня „Русалка“ ( Кюпчез)

гр. Хисаря

459

370.00

          баня

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.Право на участие в търговете имат всички лица регистрирани по ТЗ.

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-07-02 11:15:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
C_Users_mtodorova_Desktop_Заповед 364.PDF.pdf