En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5214
Наименование ОБЯВА
Текст

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, визпълнение Решение № 541/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на  19.07.2018 г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

 

Описание на имота

Площ Дка.

Начална тръжна цена без ДДС

1.

Имот № 055 901,

местност  „ Градините - 03 “

землище гр. Хисаря

нтп – друг жилищен терен

1.606

9 640.00

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка.Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация.Заявления за участие се подават в Информационния център до17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.

 

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-07-02 11:09:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
C_Users_mtodorova_Desktop_Заповед 363.PDF.pdf