En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5196
Наименование ОБЯВА
Текст

Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на  28.06.2018 г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

Начален час

1.

УПИ VII-123. кв.13 по РП

 на с. Мало Крушево

510.00

2 040.00 лева с ДДС

13:00

2.

ПИ №467 кв.68 по КРП

 на с. Беловица

1230.00

5 227.50 лева без ДДС

 13.20

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.   на същото място и час.

 

 

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-06-12 16:12:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповеди и търг 1.pdf