En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5195
Наименование ОБЯВА
Текст

ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 28.06.2018г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години  на:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

дка.

 

Начална тръжна

  цена в лева

годишно без ДДС

Предназна-

чение

Начален час

1.

Имот № 007 016,

землище с. Мало Крушево

местност „Двете реки

нтп –  изоставена нива

11.908

268.00

нива

13:30

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка . Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.  на същото място и час.

Име Отдел "ИКСМДТ"
Телефон 0337/62180
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-06-12 16:10:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
Заповеди и търг.pdf