En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 149
Наименование Решение № ПВ-37 ПР/2010 на РИОСВ
Текст СЪОБЩЕНИЕ

08-00-148/01.06.2010 г.

             Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова Евтимова, гр.Хисаря, ул.”Л.Димитрова” №11 за изграждане на обект  «Хоспис» на площ 1,968 дка в поземлен имот № 073077 в землището на гр.Хисаря, местност «Новия геран». 

Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив.

Име В.Богунска
Телефон 0337/62180
Емайл obhisar@hisar.bg
Създадено на 2010-06-01 10:26:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ