En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 132
Наименование РЕШЕНИЕ №09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.
Текст

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

 РЕШЕНИЕ

за продължаване срока на действие на разрешение за дейности по отпадъците

№09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.

На основание чл.44 ал.3 от Закона за управление на отпадъците

ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ

на Разрешение № 09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г. на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР", БУЛСТАТ: 000431770, ул."Г.Милев" №2, гр.Хисаря, община Хисаря, област Пловдив за срок до 10.03.2005 г.

Настоящото решение е неразделна част от разрешение №09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г., издадено от РИОСВ-Пловдив на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР".

Решението на Директора на РИОСВ гр.Пловдив може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Закона за административното производство в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

инж.Валя Атанасова

Директор на РИОСВ-Пловдив

Url hisar.bg
Име Община Хисар
Телефон 033762030
Емайл obhisar@hisar.bg
Създадено на 2010-02-05 15:03:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Thumb_6403d745a8c45f0292f30a8fe0c64323