En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 104
Наименование Решение № ПВ -117 ПР/2009 РИОСВ
Текст СЪОБЩЕНИЕ 08-00174/13.07.2009 г.                 Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ-117-ПР/2009 год. относно инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система – капково напояване” на площ 38,209 ха с местоположение с.Старо Железаре, местност „Парламите” ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря с възложител „Жечева” ЕООД с.Лозен, община Любимец.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 117 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.
Име В.Богунска
Телефон 0337 62180
Емайл obhisar@hisar.bg
Създадено на 2009-07-13 03:51:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Thumb_4ae6ac6da7cc8260966e09e8de44fcb4 Thumb_94164e537c16bdffeb32b1d3707af668 Thumb_4dbc3d2957bc518a4d1bf04254696974